Els Ibers a Catalunya


Una Cacera del Tresor de l'àrea de Ciències Socials  i adreçada a Cicle Superior

Creada per Núria Díez Martínez  ndiez12@xtec.cat 


Introducció | Preguntes | La gran pregunta  | Recursos d'Internet

 


Introducció 

Saps qui van ser uns dels primers pobles que van habitar les nostres terres ? Els laietans, els ilergets, i els ilercavons . Quins noms més estranys oi?

Eren pobles ibers .Vols saber qui eren, com vivien , què feien i on estaven instal·lats ?

Doncs entra dins d'aquesta Cacera del tresor per descobrir-ho !

 


Preguntes

1- ORIGEN DELS IBERS : Qui eren, els ibers, quan van aparèixer i quines eren les  principals tribus que van habitar Catalunya ?

A mida que vagis recollint la informació pensa també a recollir imatges de les diferents pàgines que vas consultant que després et serviran, per posar en el treball.

 Ja  tens feta la primera part de la feina!.

2- ECONOMIA: En aquesta pregunta cal que  descobreixis de què vivien els Ibers. A  què es dedicaven :a l’agricultura, a la ramaderia, al comerç?

3-POBLES I CIUTATS: Com eren els poblats i les cases que construïen?

4-MONEDA: Tenien monedes? De qui les van copiar, per què les feien servir?

5-ESCRIPTURA: Coneixien l’escriptura? Amb què escrivien? Es coneix el significat dels seus símbols?

6- Quins son alguns dels principals jaciments dels poblats ibers que s’han trobat a Catalunya?

    

FINALMENT : Un cop has fet totes les preguntes revisa els documents que has guardat ,   dóna’ls-hi un mateix format, revisa les faltes i la redacció i ja pots  guardar el treball per imprimir-lo.


La gran pregunta

Després d’haver fet aquests treball per què creus que van ser importants els pobles ibers dins  la història de Catalunya?


Recursos d'Internet

Aquí tens una llista de pàgines web per  fer les diferents preguntes .

Pregunta 1

http://www.xtec.cat/aulanet/viatge/credit2/02/repro22e.htm#e0

http://www.tv3.cat/historiesdecatalunya/cronologia/cron102724638.htm

http://www.xtec.cat/recursos/socials/ibers/index.htm ( apartat formació)

http://www.mhcat.net/oferta_museal/exposici_permanent/les_arrels/els_ibers

Pregunta 2

http://www.xtec.cat/recursos/socials/ibers/formacio.htm  (apartat economia)

http://www.xtec.cat/aulanet/viatge/credit2/02/repro22e.htm#e0

Pregunta 3

http://www.vegueries.com/historia/iberosCAT.asp

http://www.xtec.cat/recursos/socials/ibers/urbanis.htm

http://www.mhcat.net/oferta_museal/exposici_permanent/les_arrels/els_ibers/poblats_i_ciutats

Pregunta 4 i 5

http://www.xtec.cat/aulanet/viatge/credit2/02/repro22e.htm#e0

http://www.xtec.cat/recursos/socials/ibers/llengua.htm

Pregunta 6

http://www.mac.cat/cat/Rutes/Ruta-dels-Ibers